BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 28/115/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 października 2019 roku
w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej

 

Na podstawie  art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2019 roku poz. 511, 1571) w związku z § 21 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej  (Dz. U. poz. 587) uchwala się,  co następuje:

§ 1


  1. Ocenia się pozytywnie działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej.
  2. Ocena działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie za 2018 rok stanowi załącznik do uchwały.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
Członkowie Zarządu:


Przewodniczący Zarządu:

 


Maria Dziekońska


……………………..

 


 

Lech Marek Szabłowski


Tadeusz Góralczyk


……………………..

 


Kazimierz Polkowski


……………………..


 


 

 


Agnieszka Zduńczyk


……………………..


 


 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 paź 2019 12:07
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 519 razy