BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 28/121/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 października 2019 roku
w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznej na terenie Gminy Piątnica, Powiat Łomżyński

 

Na podstawie  art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca  1998r. o samorządzie powiatowym  ( Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1571) i art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019r. poz. 698,730,1495 i 1716 ), Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

 § 1

 

Wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych, wskazanych    w poniższej tabeli do kategorii dróg gminnych publicznych, zlokalizowanych na terenie Gminy Piątnica w miejscowości Jeziorko:

 
nazwa drogi


przebieg drogi


długość w  m


nr działek


 

 

ulica Leśna


 

 

 

od drogi woj. nr 668 do ul. Nowej


 

 

1 215


356/12,356/14,357/3,

357/5,358/1, 360/1, 361/1,362/3, 363/19, 364/1, 365/13, 365/16, 367, 363/25, 909/1, 365/18, 363/27, 363/29, 356/16, część dz. nr:  351/27 ,359 obręb Jeziorko


ulica Nowa


od ul. Leśnej do końca jej przebiegu


 

1 515


386/1,609/18,609/20, 376, część dz.nr: 366/15,366/13,384/7


ulica Leszczynowa


od dr. powiatowej nr 1917B do ul. Nowej


1 555


340, 339/11,384/5, 337/1, 338/1, 339/12, 339/14, 339/16, 364/2, 365/11,365/14,366/9,363/21, 363/23, 366/11, 365/9, część

dz. nr:384/7, 366/13 obręb Jeziorko

 § 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                           

Członkowie Zarządu:                                                                 Przewodniczący Zarządu:                                                                  

 Maria Dziekońska                                                                         Lech Marek Szabłowski   
Agnieszka Zduńczyk   
Tadeusz Góralczyk
Kazimierz Polkowski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 paź 2019 12:22
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 570 razy