BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 28/123/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 października 2019 roku
w sprawie wydania opinii w związku z rozpoczęciem procedury o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1922B Jedwabne - Bronaki Pietrasze - dr. woj. nr 668 na odcinku od krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej w m. Bronaki Pietrasze (trasa 1 km rob. 0+000) do granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej 668 Piątnica – Przytuły – Radziłów (trasa 3 km rom. 1+184,45)”.

 

 

Na podstawie art. 11d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474  z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018, poz. 995 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 § 1.

 

Wydaje się pozytywną opinię o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1922B Jedwabne - Bronaki Pietrasze - dr. woj. nr 668 na odcinku od krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej w m. Bronaki Pietrasze (trasa 1 km rob. 0+000) do granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej 668 Piątnica – Przytuły – Radziłów (trasa 3 km rom. 1+184,45)”.

 

 § 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
Członkowie Zarządu:


Przewodniczący Zarządu:

 


Maria Dziekońska


……………………..

 


 

Lech Marek Szabłowski


Tadeusz Góralczyk


……………………..

 


Kazimierz Polkowski


……………………..


 


 

 


Agnieszka Zduńczyk


……………………..


 


 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 paź 2019 12:25
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 623 razy