BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 29/124/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 28 października 2019 roku
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815 ) uchwala się, co następuje:

 § 1

Zatrudnić Pana Krzysztofa Święckiego na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z dniem 1 listopada 2019 roku.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 
Członkowie Zarządu:


Przewodniczący Zarządu:

 Lech Marek Szabłowski


Maria Dziekońska


……………………..

 

 

Tadeusz Góralczyk


……………………..

 


Kazimierz Polkowski


……………………..


 


 

 


Agnieszka Zduńczyk


……………………..


 


 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 paź 2019 13:09
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 693 razy