BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 30/128/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 października 2019 roku
w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 roku

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

 § 1

 

Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                   Przewodniczący Zarządu:

 


  1. Maria Dziekońska …………………..…. Lech Marek Szabłowski …………..…

 


  1. Tadeusz Góralczyk …………………….

 


  1. Kazimierz Polkowski ………………….

 


  1. Agnieszka Zduńczyk …………….…….

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 lis 2019 15:41
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 667 razy