BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 31/130/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 6 listopada 2019 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do składnia oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie prowadzonej jednostki

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) uchwala się, co następuje:

 § 1.

 

Upoważnia się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Pana Krzysztofa Święckiego do składania w imieniu i na rzecz Powiatu Łomżyńskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki.

 § 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Członkowie Zarządu:


Przewodniczący Zarządu:

 


Maria Dziekońska


……………………..

 


 

Lech Marek Szabłowski


Tadeusz Góralczyk


……………………..

 


Kazimierz Polkowski


……………………..


 


 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 lis 2019 15:49
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 624 razy