BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 32/137/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 listopada 2019 roku
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020 – 2023

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z poźn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

 § 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały Zarządu.

 § 2

Uchwała podlega przedłożeniu Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                       Przewodniczący Zarządu:

 


  1. Maria Dziekońska………………………… Lech Marek Szabłowski…….........………
  2. Tadeusz Góralczyk...…………….………..
  3. Kazimierz Polkowski…………….....…….

4. Agnieszka Zduńczyk…………………...…                                                                            

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 lis 2019 15:39
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 479 razy