BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 32/138/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 listopada 2019 roku
w sprawie projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na rok 2020.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia   27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/182/2010 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, uchwala się, co następuje:

 § 1

 

 Ustala się:

  • projekt budżetu powiatu na 2020 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  • uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 § 2

 

Niniejsza uchwała podlega przedłożeniu Radzie Powiatu i Regionalnej  Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                       Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska ……………………               Lech Marek Szabłowski
  2. Tadeusz Góralczyk …………………..
  3. Kazimierz Polkowski .…..…………...
  4. Agnieszka Zduńczyk .………………..
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 lis 2019 15:43
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 637 razy