BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 32/139/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 listopada 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok

 

 

          Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późń. zm.) – uchwala się, co następuje:

 § 1

 

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu według Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

  • zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 18.359,39 zł,
  • dokonuje się przeniesień w planie dochodów bieżących,

 § 2

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu według Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

  • zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.359,39 zł,
  • dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących.

 § 3

 

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3.

 § 4

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

– dochody ogółem      – 45.905.836,98 zł, w tym: dochody bieżące – 35.224.082,98 zł,

                                                                               dochody majątkowe – 10.681.754,00 zł,

 

– wydatki ogółem       – 47.204.186,98 zł, w tym: wydatki bieżące – 32.712.903,98 zł,

                                                                               wydatki majątkowe – 14.491.283,00 zł.

 § 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 § 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                    Przewodniczący Zarządu:

 


  1. Maria Dziekońska .……………………... Lech Marek Szabłowski ………………
  2. Tadeusz Góralczyk ……………………...
  3. Kazimierz Polkowski ..………………….
  4. Agnieszka Zduńczyk ..…………………..
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 lis 2019 15:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 644 razy