BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 34/141/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 listopada 2019 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511, 1571 i 1815) oraz § 8 Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży nadanego uchwałą Nr XXXVI/208/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego  z dnia 28 czerwca 2006 roku Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala co następuje:

                                                              § 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 kwietnia 2000 roku  Nr 42/46/2000 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 § 2

 

Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego PUP w Łomży w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały.

 § 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Członkowie Zarządu:


Przewodniczący Zarządu:


Maria Dziekońska


……………………..


Lech Marek Szabłowski


Tadeusz Góralczyk


……………………..


Kazimierz Polkowski


……………………..


 


 


Agnieszka Zduńczyk


……………………..


 


 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 gru 2019 11:02
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 529 razy