BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 34/150/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 listopada 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok

 

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) – uchwala się, co następuje:

 § 1

 

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu według Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

  • zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 6.935,00 zł,
  • zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu o kwotę 17.500,00 zł.

 § 2

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu według Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

  • zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.935,00 zł,
  • zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 17.500,00 zł,
  • dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych.

 § 3

 

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3.

 § 4

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

– dochody ogółem      – 45.930.271,98 zł, w tym: dochody bieżące – 35.231.017,98 zł,

                                                                             dochody majątkowe – 10.699.254,00 zł,

 

– wydatki ogółem        – 47.228.621,98 zł, w tym: wydatki bieżące – 32.719.838,98 zł,

                                                                             wydatki majątkowe – 14.508.783,00 zł.

 § 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 § 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                         Przewodniczący Zarządu:

 


  1. Maria Dziekońska                                                    Lech Marek Szabłowski
  2. Tadeusz Góralczyk
  3. Kazimierz Polkowski
  4. Agnieszka Zduńczyk
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 20 gru 2019 09:24
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 484 razy