BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 36/156/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok

 

          Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

 § 1

 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu powiatu według Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

 § 2

 

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 2.

 § 3

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

– dochody ogółem         – 45.954.777,98 zł, w tym: dochody bieżące – 35.255.523,98 zł,

                                                                              dochody majątkowe – 10.699.254,00 zł,

 

– wydatki ogółem          – 47.253.127,98 zł, w tym: wydatki bieżące – 32.744.344,98 zł,

                                                                              wydatki majątkowe – 14.508.783,00 zł.

 § 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 § 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:                                                  Przewodniczący Zarządu:

 


  1. Maria Dziekońska .……………………...   Lech Marek Szabłowski
  2. Tadeusz Góralczyk ……………………...
  3. Kazimierz Polkowski ..………………….
  4. Agnieszka Zduńczyk ..…………………..
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 20 gru 2019 12:06
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 596 razy