BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 36/158/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 grudnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia autopoprawki do Projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok

 

            Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/182/2010 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju szczegółowości  materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, uchwala się, co następuje:

 § 1

 

Do projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok, przyjętego Uchwałą Nr 32/138/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 listopada 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:


  1. Zmianie ulegają limity środków na realizację „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020”:
  2. dział 630, rozdz. 63003, § 2830 zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł,
  3. dział 926, rozdz. 92605, § 2820 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł.

 


  1. Po rozstrzygnięciu przetargów na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych ulegają zmianie:
  2. dochody majątkowe budżetu:

- dział 600, rozdz. 60014, § 6300 zmniejszenie o kwotę 1.258.909,00 zł,

- dział 600, rozdz. 60014, § 6350 zmniejszenie o kwotę 1.496.793,00 zł,


  1. wydatki majątkowe budżetu:

- dział 600, rozdz. 60014, § 6050 zmniejszenie o kwotę 3.468.986,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr1.

 § 2

 

Zobowiązuje się Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego do ujednolicenia treści uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z Załącznikami.

 § 3

 

Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                 

       Członkowie Zarządu:                                             Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska ………………….                        Lech Marek Szabłowski
  2. Tadeusz Góralczyk …………………
  3. Kazimierz Polkowski ………………
  4. Agnieszka Zduńczyk ……………….
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 20 gru 2019 12:13
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 659 razy