BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 79/381/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie: przekazania pojazdu do stacji demontażu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:

§ 1


  1. Na podstawie wyceny wartości nr 5/BS/2021 z dnia 24 kwietnia 2021 r. sporządzonej przez biegłego skarbowego dotyczącej ustalenia wartości rynkowej samochodu marki Volkswagen Golf nr rejestracyjnym NSZ 31UJ, wyraża się zgodę na przekazanie do stacji demontażu wyżej wymienionego pojazdu przejętego na rzecz Powiatu Łomżyńskiego na podstawie prawomocnego orzeczenia z dnia 19.02.2021 r. Sądu Rejonowego w Łomży, sygn. akt I Ns 118/21.
  2. Likwidacja – demontaż nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego wystawionego przez firmę zajmującą się demontażem pojazdów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Komunikacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Członkowie Zarządu:                                                   Przewodniczący Zarządu

Maria Dziekońska……………..                                             Lech Marek Szabłowski ……………..

Agnieszka Zduńczyk…………..

Tadeusz Góralczyk……………..

Kazimierz Polkowski ………….

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 cze 2021 13:30
Opublikował(a): Adam Szponarski
Zaakceptował(a): Adam Szponarski
Artykuł był czytany: 149 razy