BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 80/384//2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 31 maja 2021 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za I kwartał 2021 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i ustalenia wysokości premii za I kwartał 2021 roku Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) oraz § 1 pkt 4 uchwały Nr 68/317/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 10 grudnia 2020 r.      w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, uchwala się co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie rzeczowo-finansowe Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej   w Łomży za I kwartał 2021 roku.

 

§ 2

 

Ustala się Pani Jolancie Bogusławie Kacprzak - Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży premię za I kwartał 2021 roku w wysokości 42 % kwartalnego wynagrodzenia zasadniczego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie Zarządu                                                          w/z Przewodniczącego Zarządu:


  1. Agnieszka Zduńczyk ……………………………                   Maria Dziekońska
  2. Tadeusz Góralczyk ……………………………..                     ……………………………

     3.Kazimierz Polkowski …………………………...

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 cze 2021 10:18
Opublikował(a): Adam Szponarski
Zaakceptował(a): Adam Szponarski
Artykuł był czytany: 145 razy