BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 41/2022 STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 24 listopada 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do „Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w Łomży”

Na podstawie art. 4 i 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 tekst. jedn. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do „Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w Łomży”, przyjętej Zarządzeniem Nr 31/2021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.  - w brzmieniu określonym w załączniku do Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                        Starosta Łomżyński

                                                                                                    Lech Marek Szabłowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 gru 2022 13:25
Opublikował(a): Adam Szponarski
Zaakceptował(a): Adam Szponarski
Artykuł był czytany: 175 razy