BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 45/2022 STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 12 grudnia 2022 roku
w sprawie zmieniające zarządzenie Starosty Łomżyńskiego w sprawie powołania członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

            Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 i art. 38a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zarządzam, co następuje:

§ 1

           W zarządzeniu Nr 22/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w § 1, pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Adam Kalinowski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 gru 2022 13:26
Opublikował(a): Adam Szponarski
Zaakceptował(a): Adam Szponarski
Artykuł był czytany: 153 razy