BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 30/56/03 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 6 listopada 2003 r.
w sprawie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 – z późn. zm.) – Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się rezerwę budżetową ogólną w dziale 758, rozdział 75818 § 4810 o kwotę – 2.770 zł, celem zabezpieczenia wydatków wymienionych w § 2.
§ 2. Zwiększa się wydatki z budżetu w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w dziale 853, rozdział 85318 § 4300 – “Zakup usług pozostałych” o kwotę – 2,770 zł dla opłacenia bez zwłoki drobnych wydatków takich jak koszty: utrzymania pomieszczeń biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz okresowych badań lekarskich pracowników nie znajdujących w dotychczasowym planie pełnego pokrycia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Wojciech Kubrak

Członkowie Zarządu:
1. Zbigniew Sokołowski
2. Grzegorz Fidura
3. Edmund Stepnowski
4. Witold Szerszeń

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 lis 2003 13:27
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1632 razy