BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 101/199/06 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 7 lutego 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w posiadanie zależne nieruchomości będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Marianowie
Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3, art. 85 ust. 1 oraz art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 z póżn.zm.) oraz art. 32 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r, Nr 142 poz. 1592z póżn.zm.) uchwala się, co następuje:

§1

1.Wyraża się zgodę na oddanie w posiadanie zależne na okres powyżej 3 lat nieruchomości będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im.chor. Jana Szymańskiego w Marianowie.
2.W przypadku oddania w posiadanie zależne nieruchomości wymienionych w ust.1 na inne cele niż określone w art. 84 ust.3 ustawy o gospodarce
nieruchomościami – będą pobierane od nich opłaty roczne w wysokości 1% ceny nieruchomości.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
Wojciech Kubrak


Członkowie Zarządu:
1.Zbigniew Sokołowski
2.Grzegorz Fidura
3.Henryka Janina Mioduszewska
4.Edmund Stepnowski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 lut 2006 11:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1299 razy