BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 31/59/03 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 listopada 2003 r.
w sprawie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) – Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się o 68.517 zł oraz zmniejsza o 7.000 zł budżet po stronie dochodowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 lit. A.
§ 2. Zwiększa się o 68.517 zł oraz zmniejsza o 7.000 zł budżet po stronie wydatkowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 lit. B.
§ 3. Budżet po zmianach dokonanych w § 1 i w § 2 wynosi:
- Dochody ogółem – 16.357.507 zł,
- Wydatki ogółem - 16.466.5701 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Kubrak

Członkowie Zarządu :
1. Zbigniew Sokołowski
2. Grzegorz Fidura
3. Edmund Stepnowski
4. Witold Szerszeń


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 lis 2003 12:18
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1582 razy
Ilość edycji: 4