BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 31/58/03 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 listopada 2003 r.
w sprawie w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nabycie części nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Piłsudskiego 11 A .

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592) oraz art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz.543 z późn.zm.) i § 2 ust.1 i 3 uchwały nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1

Wystąpić z wnioskiem do Samorządu Województwa Podlaskiego o przekazanie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego, w formie darowizny części nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Piłsudskiego 11 A, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12066/10, odpowiadającej powierzchni użytkowej 258,6 m2 budynku, stanowiącej własność Województwa Podlaskiego.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Kubrak

Członkowie Zarządu:
1. Zbigniew Sokołowski
2. Grzegorz Fidura
3. Edmund Stepnowski
4. Witold Szerszeń
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 lis 2003 12:54
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1693 razy