BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 107/215/06 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie: upoważnienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu w ramach „Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006”, Działanie 1.4 pn. „Niepełnosprawny to nie gorszy”.
Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Upoważnia się jednostkę organizacyjną Powiatu Łomżyńskiego – Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Łomży do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu w ramach „Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwóju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006”, Działanie 1.4 pn. „Niepełnosprawny to nie gorszy”.

2. Do czynności, o których mowa w ust. 1 upoważniony będzie:
Krzysztof Kozicki – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
3. Pełnomocnictwo dla osoby wymienionej w ust. 2 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.


Przewodniczący zarządu:
Wojciech Kubrak

Członkowie Zarządu:

1. Zbigniew Sokołowski
2. Grzegorz Fidura
3. Henryka Mioduszewska
4. Edmund Stepnowski


Załącznik do uchwały
Nr /06 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 25 kwietnia 2006 r.

Pełnomocnictwo

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego upoważnia Pana Krzysztofa Kozickiego Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu w ramach „Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006”, Działanie 1.4 pn. „Niepełnosprawny to nie gorszy”.


Przewodniczący Zarządu
Wojciech Kubrak
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 26 kwi 2006 14:41
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1146 razy