BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 33/62/03 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 10 grudnia 2003 r.
w sprawie w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2004 rok
Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 119, art. 120 i art. 121, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) i § 5, § 6, § 7, § 8, § 9 Uchwały Nr X/44/99 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 września 1999 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – Z a r z ą d P o w i a t u uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:
1) projekt budżetu powiatu na 2004 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z przynależnymi do niej dwunastoma załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z przynależnymi do niego dwunastoma załącznikami,
2) objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
3) informację o stanie mienia komunalnego powiatu, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2. Niniejszą uchwałę przedłożyć bezzwłocznie Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Wojciech Kubrak
Członkowie Zarządu:
1. Zbigniew Sokołowski
2. Grzegorz Fidura
3. Edmund Stepnowski
4. Witold Szerszeń

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 12 gru 2003 12:04
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1534 razy