BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 35/65/03 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 grudnia 2003 r.
w sprawie w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do roku 2015.


Na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VII/40/03 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 2 września 2003 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2015 roku, uchwala się co następuje:


§ 1

W celu realizacji zadań określonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2015 roku stanowiącej załącznik do uchwały Nr VII/40/03 Rady Powiatu Łomżyńskiego – przyjmuje się Plan Operacyjny Strategii, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w Łomży do składania corocznych sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań ujętych w planie wymienionym w niniejszej uchwale w terminie do 30 listopada każdego roku.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący zarządu
Wojciech Kubrak


Członkowie Zarządu :
1.Zbigniew Sokołowski
2.Grzegorz Fidura
3.Edmund Stepnowski
4.Witold Szerszeń


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 sty 2004 11:33
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1713 razy