BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 10/17/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 marca 2007 roku
w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych z wykonywania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2006 rok oraz o innych kwestiach nakazanych przepisami art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację stanowiącą załacznik do niniejszej uchwały - o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za 2006 rok oraz o nieistnieniu: zobowiazań z tytułu kredytów i pożyczek, czy też z tytułu poręczeń i gwarancji jak też zobowiązań wymagalnych z pozostałych tytułów, a ponadto wykaz beneficjentów pomocy publicznej udzielonej im w 2006 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzyszto Kozicki
Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 kwi 2007 10:48
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1172 razy