BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 12/22/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 24 kwietnia 2007 roku
w sprawie ustalenia wysokości premii za IV kwartał 2006 roku Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306) i § 1 ust.3 uchwały Nr 51/52/2000 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 lipca 2000 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2006 rok ustala się Panu Stanisławowi Studenckiemu Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży premię za IV kwartał 2006 roku w wysokości wynagrodzenia zasadniczego.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1.Marek Dworakowski

2.Mieczysław Chojnowski

3. Henryk Kłosiński

4.Alfred SzymańskiData dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 kwi 2007 09:06
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1285 razy