BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 13/25/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron
Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z dniem 31 maja 2007 roku na mocy porozumienia stron z Panem Adamem ŁAZARSKIM – Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łomżyńskiemu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński.
4.Alfred SzymańskiData dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 maj 2007 11:01
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1454 razy