BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 14/27/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 10 maja 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za I kwartał 2007 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i ustalenia wysokości premii za I kwartał 2007 roku Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn.zm.) i § 1 ust. 3 uchwały Nr 51/52/2000 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 lipca 2000 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za I kwartał 2007 roku.

§ 2

Ustala się Panu Stanisławowi Studenckiemu Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży premię za I kwartał 2007 roku w wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 maj 2007 08:18
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1294 razy