BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 17/36/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 czerwca 2007 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.
Na podstawie art. 21 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje :

§ 1

Upoważnia się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Pana Jana Olszewskiego do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz ustalonych w § 2 uchwały Nr IV/16/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:

Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

Marek Dworakowski
Mieczysław Chojnowski
Henryk Kłosiński
Alfred Szymański


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 cze 2007 11:41
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1272 razy