BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 22/48/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 28 sierpnia 2007 roku
w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2007 roku

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1 Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2007 roku stanowiącą Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Przedłożyć informację, o której mowa w § 1 Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

§ Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu
1. Marek Dworakowski

2. Mieczysław Chojnowski

4. Henryk Kłosiński

5. Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 sie 2007 10:55
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1142 razy