BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 28/65/ 07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 października 2007 roku
w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2007 roku


Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2007 roku stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 lis 2007 15:38
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1348 razy