BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 33/76/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 19 grudnia 2007 roku
w sprawie przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie niżej wymienionego mienia ruchomego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Łomży jako Przekazującym i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży jako Przyjmującym:
Zestaw komputerowy - 1 szt.
§ 2. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Przekazującego i Przyjmujacego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu :
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 28 gru 2007 14:41
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1419 razy