BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 33/77/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 19 grudnia 2007 roku
w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) uchwala się, co następuje:


§1

Powierza się Pani Barbarze Turowskiej pełnienie obowiązków Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie.

§2

Powierzenia, o którym mowa w §1 udziela się na czas nieobecności Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie.

§3

Odpis uchwały doręcza się Pani Barbarze Turowskiej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu :
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred SzymańskiData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 28 gru 2007 14:43
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1356 razy