BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 5/04 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 5 lutego 2004 r.
w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji
§ 1

Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 roku Nr 72, poz. 664 z późn.zm.) i § 1 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82 poz. 743) powołuję komisję w składzie:

1. Wojciech Dzierzgowski – przewodniczący
2. Józef Piątek – z-ca przewodniczącego
3. Anna Żelachowska – sekretarz
4. Zbigniew Kowalewski – członek

do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

§ 2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Starosta Łomzyński
Wojciech Kubrak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 lut 2004 08:57
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1629 razy
Ilość edycji: 3