BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 6/04 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 19.02.2004 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu łomżyńskiego
Na podstawie art.35 ust. 13 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz.414, Nr 106, poz.668, Nr 117, poz.756, Nr 162, poz. 1118 i 1126; z 1999 r. , Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz.1001; z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.238; z 2001 r. Nr 72, poz.748, Nr 88, poz.961, Nr 89, poz.973, Nr 111, poz.1194, Nr 122, poz.1349, Nr 154, poz.1792; z 2003 r. Nr 7, poz.79, Nr 44, poz.389, Nr 122, poz.1143, Nr 128, poz.1176, Nr 135, poz.1268, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz.1966/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu łomżyńskiego w roku 2004 w następującej wysokości:
1/ Dom Pomocy Społecznej w Łomży prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży 1.747 zł,
2/Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie prowadzony przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej 1.664 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta
Wojciech Kubrak
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 20 lut 2004 12:27
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1419 razy