BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 7/04 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 2 marca 2004 r.
w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji.
Na podstawie art. 19 ust. 2 , art.21 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
zarządzam, co następuje:

§ 1
powołuję komisję w składzie:
Stanisław Kozikowski - przewodniczący
Jerzy Kowalewski - sekretarz
Urszula Brożyna - członek
do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie aktualizacji użytków i gleboznawczej klasyfikacji gruntów części gmin: Zbójna, Nowogród, Miastkowo, Śniadowo

§ 2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta Łomzyński
Wojciech Kubrak


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia:
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1181 razy
Ilość edycji: 1