BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 9/04 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 15 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowym w Łomży w 2004 roku.
Na podstawie art. 129 § 1 i art.151 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r Nr 21, poz. 94 z późn.zm.) w związku z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam, iż w roku 2004 dniami dodatkowo wolnymi od pracy w Starostwie Powiatowym są: 11 czerwca i 24 grudnia.

§ 2

Zobowiązuje się Sekretarza Powiatu do poinformowania o terminach wyżej wymienionych pracowników Starostwa Powiatowego, a także kierowników jednostek podległych celem ewentualnego ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2004 roku w tych jednostkach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracowników Starostwa Powiatowego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


Starosta Łomzyński
wojciech Kubrak
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 19 mar 2004 10:03
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1424 razy