BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 62/176/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 14 stycznia 2009 roku
w sprawie przekazania zarządu drogi i zawarcia porozumienia w tej sprawie.
Na podstawie art. 19 ust.2 pkt 3 i ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z późn.zm.) uchwala się, co następuje

§ 1

Przekazać w zarząd Zarządowi Powiatu Kolneńskiego drogę powiatową Nr 1900B na odcinku Serwatki-Kupnina o dł. ok. 3,3 km według załącznika graficznego do uchwały.

§ 2

Przekazanie drogi, o której mowa w § 1 następuje na czas realizacji inwestycji polegającej na modernizacji w/w drogi.

§ 3

Porozumienie pomiędzy stronami określi wzajemne rozliczenia finansowe w związku z przekazaniem i modernizacją drogi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szamański

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 lut 2009 08:48
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1180 razy