BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 62/178/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 14 stycznia 2009 roku
w sprawie przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie zestawu komputerowego ze Starostwa Powiatowego jako Przekazującym i Muzeum Przyrody w Drozdowie jako Przyjmującym.

§ 2. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Przekazującego i Przyjmujacego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu :
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred SzymańskiData dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 lut 2009 08:54
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1226 razy