BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 63/183/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 23 stycznia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie prawa trwałego zarządu.Na podstawie art. 4 pkt. 9, art. 11 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, Dz. U. 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, Dz. U. 2006r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, Dz. U. 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218,Dz.U.2008r. Nr 59 poz.369), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1


1.Wyrazić zgodę dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na złożenie wniosku o wygaśnięcie prawa trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Nowogrodzie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 1510/1 o pow. 0,5219 – ul. Rynek, nr 1527 o pow. 0,1873 ha – ul. 1-go Maja, nr 1528 o pow. 0,0767 ha i nr 1529 o pow. 0,0809 ha – ul. Majora Sikory, oraz nr 1834 o pow. 0,1031 ha – ul. Kościuszki, dla której jest urządzona w Sądzie Rejonowym w Łomży księga wieczysta KW LM1L/00049810/6.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 lut 2009 12:15
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1232 razy
Ilość edycji: 1