BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 64/187/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 12 lutego 2009 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do nabywania na rzecz Powiatu nieruchomości gruntowych, niezbędnych do przebudowy drogi powiatowej nr 1939B na odc. Modzele Stare - Wyrzyki na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
Na podstawie art.48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007r. Nr 173, poz. 1218,z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412) oraz art. 21 ust.1,1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,poz 115, Nr 23, poz.136, Nr 192, poz.1381, z 2008r. Nr 54, poz.326, Nr 218, poz.1391, Nr 227, poz. 1505) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do nabywania na rzecz Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości gruntowych niezbędnych do wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1939B na odc. Modzele Stare - Wyrzyki w ramach przekazanych na ten cel środków finansowych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu :
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 lut 2009 12:53
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1191 razy