BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 65/189/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 lutego 2009 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz art. 202 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) – uchwala się, co następuje:

§ 1 Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 100.574 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt I.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 100.574 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt II.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 17.443.261 zł
- wydatki ogółem - 18.695.495 zł

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred SzymańskiPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 17 mar 2009 14:57
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1163 razy