BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 66/191/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 9 marca 2009 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania oraz utylizacji majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) - uchwala się co następuje:

§ 1

Przekazać nieodpłatnie Centrum Katolickiemu im. Papieża Jana Pawła II przy parafii Krzyża Świętego w Łomży sprzęt będący w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży: 1 jednostkę centralną, 1 skaner, 1 drukarkę atramentową i 1 drukarkę igłową.

§ 2

Przekazać do utylizacji niezdatny do użytkowania, nienadający się do modernizacji oraz uszkodzony sprzęt komputerowy i elektroniczny będący w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 17 mar 2009 15:02
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1198 razy