BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 67/192/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 19 marca 2009 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 8 Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży nadanego uchwałą Nr XXXVI/208/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 czerwca 2006 roku Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 kwietnia 2000 roku Nr 42/46/2000 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2


Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego PUP w Łomży w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred SzymańskiPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 17 mar 2009 15:05
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1101 razy
Ilość edycji: 1