BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 16 lutego 2009 roku
w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w Łomży
Na podstawie art 4 i 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.Wprowadza się do stosowania w Starostwie Powiatowym w Łomży instrukcję określającą zasady sporządzania, obiegu, kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych.

2.Zobowiązuję Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Łomży do zapoznania się i podległych pracowników z instrukcją stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia oraz do przestrzegania zasad w niej zawartych.


§ 2.

Traci moc Instrukcja wewnętrzna Nr Fn. 3130/13/99 Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 czerwca 1999 roku w sprawie kontroli wewnętrznej dowodów księgowych i ich obiegu w Starostwie Łomżyńskim oraz zasad inwentaryzacji.


§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Krzysztof Kozicki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 19 mar 2009 12:35
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1075 razy