BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i obrazowej na rzecz pacjentów Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Termin udzielania świadczeń zdrowotnych :

 

 od dnia 01 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2020 roku

 

 Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się od dnia 7 marca 2017 roku w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 – sekretariat ( III p.) tel. (086) 215-69-49 lub na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip (z menu podmiotowego strony należy wybrać: Jednostki podległe - Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – zakładka: Aktualności).

 

 Oferty należy składać do dnia 17 marca 2017 roku do godziny 15:00 w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sekretariat – III p.).

 

Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

 

 Otwarcie ofert i posiedzenie otwarte komisji konkursowej odbędzie się w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27

 

w dniu 20 marca 2017 roku o godzinie 10:00.

 

 Informacja o wyniku konkursu ofert ogłoszona będzie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Łomża       ul. Szosa Zambrowska 1/27 najpóźniej do dnia 27 marca 2017 roku roku.

 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo negocjowania ceny udzielanych świadczeń zdrowotnych, odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 7 mar 2017 12:33
Data opublikowania: wtorek, 7 mar 2017 12:42
Data przejścia do archiwum: sobota, 18 mar 2017 15:53
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 631 razy