BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27,18-400 Łomża

ogłasza konkurs ofert

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz.1638) zarządzam co następuje:

 Dyrektor

Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

z siedzibą w Łomży

 ogłasza konkurs ofert na

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i obrazowej na rzecz pacjentów Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 Termin udzielania świadczeń zdrowotnych :

 od dnia 01 sierpnia 2017 roku do dnia 31 lipca 2020 roku

 Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się od dnia  21 czerwca 2017 roku w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 – sekretariat ( III p.) tel. (086) 215-69-49 lub na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip (z menu podmiotowego strony należy wybrać: Jednostki podległe - Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – zakładka: Aktualności).

 

Oferty należy składać do dnia 5 lipca 2017 roku do godziny 10:00 w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sekretariat – III p.).

Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

 

Otwarcie ofert i posiedzenie otwarte komisji konkursowej odbędzie się w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27

w dniu 5 lipca 2017 roku o godzinie 11:00.

 

Informacja o wyniku konkursu ofert ogłoszona będzie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Łomża       ul. Szosa Zambrowska 1/27 najpóźniej do dnia 12 lipca 2017 roku.

 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo negocjowania warunków udzielanych świadczeń zdrowotnych, odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu, bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Data powstania: środa, 5 lip 2017 13:07
Data opublikowania: środa, 21 cze 2017 13:11
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 lip 2017 08:56
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 533 razy