BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Porozumienie w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Łomża) z dnia 29 stycznia 2015 r.

wtorek, 10 lut 2015 12:30
zawarte w dniu 29 stycznia 2015 r. pomiędzy STAROSTĄ ŁOMŻYŃSKIM zwanym dalej „Powierzającym” a NADLEŚNICZYM NADLEŚNICTWA ŁOMŻA zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Porozumienie w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Nowogród) z dnia 29 stycznia 2015 r.

wtorek, 10 lut 2015 12:22
zawarte w dniu 29 stycznia 2015 r. pomiędzy STAROSTĄ ŁOMŻYŃSKIM zwanym dalej „Powierzającym” a NADLEŚNICZYM NADLEŚNICTWA NOWOGRÓD zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.