BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja z dnia 16 kwietnia 2024 r. znak: ROŚB.6220.2.2011

poniedziałek, 22 kwi 2024 08:16
Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy w zakresie zmiany warunków gospodarowania odpadami na terenie Zakładu.

Decyzja z dnia 22 lutego 2024 r. znak: ROŚB.6222.1.2015

czwartek, 7 mar 2024 11:37
Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych, zlokalizowanej przy ul. Czarnockiej w Piątnicy, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego w zakresie zmiany m. in. warunków gospodarowania osadami ściekowymi wytwarzanymi w oczyszczalni.

Decyzja z dnia 03 marca 2023 r. znak: ROŚB.6220.2.2011

czwartek, 9 mar 2023 11:56
Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy w zakresie zmiany warunków poboru wody na potrzeby instalacji poprzez dodanie studni nr 6 jako dodatkowego urządzenia do poboru wody oraz dodanie stacji uzdatniania wody.

Postanowienie (w trybie art. 111 § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego) z dnia 06 sierpnia 2021 r. znak: ROŚB.6222.1.2017

środa, 29 cze 2022 10:59
zmieniające z urzędu decyzję z dnia 20 lipca 2021 r., znak: ROŚB.6222.1.2017 zmieniającą ostateczną decyzję Starosty Łomżyńskiego z dnia 26 lipca 2017 r., znak: ROŚB.6222.1.2017, udzielającą Panu Robertowi Rytel prowadzącemu działalność gospodarczą p.n.: UBOJNIA ZWIERZĄT ROBERT RYTEL z siedzibą w Podgórzu, ul. Polna 4, 18-400 Łomża.

Decyzja z dnia 11 lutego 2019 r. znak: ROŚB.6222.1.2017

poniedziałek, 1 lut 2021 11:33
Zmiana pozwolenie zintegrowanego dla Pana Roberta Rytel prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: UBOJNIA ZWIERZĄT ROBERT RYTEL z siedzibą w Podgórzu - zmiana II

Decyzja z dnia 14 września 2017 r. znak: ROŚB.6222.1.2017

poniedziałek, 1 lut 2021 11:12
Zmiana pozwolenie zintegrowanego dla Pana Roberta Rytel prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: UBOJNIA ZWIERZĄT ROBERT RYTEL z siedzibą w Podgórzu - zmiana I

Decyzja z dnia 26 lipca 2017 r. znak: ROŚB.6222.1.2017

poniedziałek, 1 lut 2021 10:14
Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę, eksploatowanej na działkach o nr 284/1, 285/1 i 283/6 w miejscowości Podgórze, gm. Łomża, pow. łomżyński dla Pana Roberta Rytel prowadzącego działalność gospodarczą p.n.: UBOJNIA ZWIERZĄT ROBERT RYTEL z siedzibą w Podgórzu

Decyzja z dnia 16 marca 2018 r. znak: ROŚB.6222.1.2018

piątek, 29 sty 2021 15:05
Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy w zakresie dostosowania warunków pozwolenia zintegrowanego do prognozowanej zdolności przetwarzania wyrobów mleczarskich do 1200 ton mleka na dobę (zmiana istotna)

Decyzja z dnia 01 lipca 2015 r. znak: ROŚB.6222.1.2015

piątek, 29 sty 2021 15:02
Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych, zlokalizowanej przy ul. Czarnockiej w Piątnicy, pochodzących z instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy

Decyzja z dnia 02 grudnia 2014 r. znak: ROŚB.6220.5.2014

piątek, 29 sty 2021 14:50
Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy w zakresie terminu ważności pozwolenia.

Decyzja z dnia 07 grudna 2011 r. znak: ROŚB.6220.2.2011

piątek, 29 sty 2021 13:24
Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji mleka i wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania 700 ton mleka na dobę dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy

Decyzja z dnia 20 lipca 2021 r. znak: ROŚB.6222.1.2017

czwartek, 29 lip 2021 14:52
Zmiana pozwolenie zintegrowanego udzielonego Panu Robertowi Rytel prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: UBOJNIA ZWIERZĄT ROBERT RYTEL z siedzibą w Podgórzu - zmiana III istotna zmiana instalacji