BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej.

W związku z przygotowaniami do realizacji w 2023 r. zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, o których mowa w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945), Starosta Łomżyński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty, które będą złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Łomżyńskiego w roku 2023.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu, które planują brać udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia w 2023 r.

Za udział w pracach komisji  kandydaci nie otrzymują wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka Komisji Konkursowej. Koperty zawierające  formularze zgłoszeniowe kandydatów można złożyć bezpośrednio w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 (II piętro pok. 301) w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres :

Starostwo Powiatowe

(Wydział RSGP)

Szosa Zambrowska 1/27

18-400 Łomża

do dnia 30 września 2022 r. (liczy się data wpływu). Na kopercie należy umieścić dopisek „Kandydat do komisji NPP/NPO”.

 

Wyboru przedstawiciela/-li organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Łomżyńskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka Komisji Konkursowej. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia Komisji po określeniu przez Zarząd Powiatu pełnego składu Komisji oraz po ogłoszeniu i zakończeniu naboru ofert konkursowych.

  

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 23 wrz 2022 09:24
Data opublikowania: piątek, 23 wrz 2022 09:27
Data przejścia do archiwum: środa, 2 lis 2022 15:18
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 61 razy